OŠ Mirana Jarca Črnomelj

Prehrana

Na šoli bodo imeli učenci možnost prejemati malico, kosilo in popoldansko malico (učenci v OPB).  Obroke pripravljajo v šolski kuhinji. Zaželeno je, da vsak učenec v šoli prejema vsaj en obrok dnevno.
Malica se deli:

od 9.05 –   9.25 učencem od 2. – 5. razreda,
od 9.30 –   9.50 učencem 1. razreda,
od 9.55 – 10.15 učencem od 6. – 9. razreda.

Stroške prehrane otrok bodo starši lahko plačevali po položnicah ali s pooblastilom, ki ga podpišejo v šoli, direktno iz osebnega računa.  Stroške je potrebno poravnati do roka, označenega na računu.
V času otrokove odsotnosti prehrano odjavite v tajništvu (306 17 70 ali na mobilni telefon 040 537 094 tudi s sporočilom), v računovodstvu (306 17 87) ter na elektronski naslov (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.) do 8. ure zjutraj. Na istih številkah oziroma elektronskem naslovu sporočite tudi ponovno prijavo učenca po odsotnosti.
Preklic ali odjavo prehrane lahko podajo le STARŠI. Odjava za nazaj ni možna.
Če starši otroka, ki ima subvencionirano prehrano, prehrane ne odjavijo, plačajo polno ceno obroka.
Prijavo za prehrano otroka oddate v juniju ali do začetka šolskega leta na obrazcu, ki ga predpiše minister. Če jo oddate pozneje, velja z naslednjim dnem. Prijavo oddate razredniku/razredničarki ali svetovalni delavki. Če prijava ni oddana, otrok ne dobi malice.
S prijavo se starši obvežete, da boste:
- spoštovali pravila šolske prehrane, ki so objavljena na spletni strani šole,
- plačali prispevek za šolsko prehrano,
- pravočasno odjavili posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
- plačali polno ceno obroka, če obroka niste pravočasno odjavili,
- šoli v 30. dneh sporočili vsako spremembo podatkov, ki ste jih podali v prijavi na prehrano.
Subvencij ne urejate več na Centru za socialno delo. Zavodi bomo upoštevali uvrstitev v dohodninski razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Podatke bomo dobili preko spletne stani ministrstva.
BREZPLAČNA MALICA otroku pripada, če vaš mesečni dohodek ne presega
53 % neto povprečne plače; BREZPLAČNO KOSILO pa, če vaš mesečni dohodek ne presega 18 % neto povprečne plače.
Če je vaš mesečni dohodek na osebo nad 18% do 30% neto povprečne plače v RS, otroku pripada 70% subvencija cene kosila.
Če je vaš mesečni dohodek na osebo nad 30% do 36% neto povprečne plače v RS, otroku pripada 40% subvencija cene kosila.
Cena malice ostaja nespremenjena – 0,80 € dnevno na učenca – in jo določi minister. Ceno kosila določi šola.
V letošnjem šolskem letu je cena kosila za učence od 1. do 3. razreda 1,70 €, od 3. do 9. razreda pa 1,85 €.

Starši v računovodstvu lahko urejate različne načine plačila obrokov:

  • združena položnica za več otrok skupaj,
  • trajnik (direktna obremenitev transakcijskega računa),
  • prejem položnice oziroma računa po e-pošti,
  • prejem e-računa preko spletne banke.

Možnosti plačila na blagajni šole ni več.

  • Neprevzete obroke (obroke hrane, ki niso bili razdeljeni v predvidenem času) bodo imeli možnost prevzeti učenci šole. O tem, katero hrano bodo delili, bo odločalo osebje kuhinje.

Obroki malic:
Od 1. do 5. razreda – učitelj obroke odnese v razred, učenci jih pojedo med odmori ob prisotnosti učitelja.
Od 6. do 9. razreda – obroke prevzamejo učenci, ki čakajo na izbirne predmete in nimajo kosila, v jedilnici. Obrokov iz jedilnice ne odnašajo.

Obroki kosil:
- po 13.50, ko so vsi učenci, ki imajo kosilo naročeno, že pojedli. Obrokov iz jedilnice ne odnašajo.
V primeru neplačevanja šolske prehrane prejmejo starši opomin oziroma se dolg prišteje k naslednji položnici. Če stroškov kljub temu ne poravnajo, otroku ukinemo prehrano v šoli in dejavnosti, ki so vezane na dodatne stroške, denar od staršev pa izterjamo preko odvetnika.
Učenci, ki imajo dietno prehrano, morajo predhodno prinesti zdravniško potrdilo o dieti.