OŠ Mirana Jarca Črnomelj

Zaposleni

Ravnatelj: BORIS MUŽAR
Pomočnica ravnatelja: BERNARDA STARAŠINIČ
Pedagoginja: TATJANA PAŠIČ
Računalnikarka: KARMEN GOLOBIČ
Knjižničarka: DAMJANA ROŽMAN
Računovodkinja: NADA KOZAN
Knjigovodja: MARINKA ŽUNIČ
Poslovna sekretarka: VLADKA SCHWEIGER

Profesorji oziroma učitelji razredniki:

ODDELČNA SKUPNOST

PRIIMEK IN IME UČITELJA/UČITELJICE

1. a

Alenka Mravinc
Zlata Vranešič

1. b

Marija Grahek
Nada Cvitkovič

1. c

Helena Jelenič
Mojca Stojanov

2. a

Monika Prijanovič

2. b

Katja Kocjan Plut

2. c

Jerneja Simčič

3. a

Maja Nemanič

3. b

Nevenka Jankovič

3. c

Teja Svetelšek

4. a

Jožica Šterbenc

4. b

Martina Vogrinec

5. a

Darinka Kobetič

5. b

Andreja Vraničar

5. c

Barbara Pezdirc

6. a

Irma Oblak

6. b

Matejka Skrbinšek

7. a

Nada Zupanič

7. b

Palmira Šašek

8. a

Tanja Pavlakovič

8. b

Romana Kočevar

9. a

Zdenka Vrtin

9. b

Agata Cindrič

OPB 1. r.

Eva Starašinič

OPB 2. r.

Matejka Skrbinšek, Nada Cvitkovič, Natalija Orlič

OPB 2. in 3. r.

Mateja Žuželj, Romana Kočevar, Zlata Vranešič

OPB 3. in 4. r.

Darjan Grudnik, Boris Starašinič, Barbara Pezdirc

OPB 4. in 5. r.

Jože Hudelja, Antonija Papež, Alenka Mravinc, Barbara Pezdirc

 

UČITELJI, KI NISO RAZREDNIKI

Janez Pašič       Natalija Orlič        Jože Hudelja       Margareta Andrišević

Mateja Žuželj   Boris Starašinič     Mihaela Filak     Antonija Papež

 

UČITELJICI, KI NA ŠOLI DOPOLNJUJETA DELOVNO OBVEZNOST

Judita Ilenič

Alexandra Kočevar

 

SPREMLJEVALKA UČENCEV       Darinka Vrbanac

TEHNIČNI DELAVCI

Hišnik

Milan Butala

Kuharji

Marko Matotek

 

Marija Cvitkovič

Brigita Jurejevčič

Martina Malnarič

Liljana Medle

Jožica Pečavar

Čistilke

Silvana Vlahovič

Marjana Lujić

Ljubica Stevanović

Mihaela Kolbezen

Zvonka Jurejevčič