OŠ Mirana Jarca Črnomelj

Dnevi dejavnosti

● Plavalni tečaj, šola v naravi, bivanje v CŠOD

DEJAVNOST

RAZRED

ČAS IZVEDBE

KRAJ

Plavalni tečaj

3.

   sep. – okt. 2017

Dolenjske Toplice

Šola v naravi

5.

   junij 2018

Nerezine

CŠOD

2.

11. – 13. 9. 2017

Dom Lipa

CŠOD

4.

  7. – 10. 11. 2017

Dom Fara

CŠOD

7.

28. 5. – 1. 6. 2018

Dom Soča

Šola v naravi in bivanje učencev v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti je šola življenja, kjer se poleg učenja krepijo tudi medsebojni odnosi, učenci se učijo sobivanja v skupini. Pridobijo si izkušnje, ki jim v življenju veliko pomenijo. Starši, omogočite jim to.

Za učence, ki se teh dejavnosti ne udeležijo, so organizirane OBVEZNE dejavnosti v šoli.

Starši, ki menijo, da bodo težko plačali bivanje otroka v šoli v naravi, morajo pri šolski svetovalni delavki vložiti pisno vlogo, na osnovi katere bodo odločali o upravičenosti do regresa.

Subvencionira se samo šola v naravi v 5. razredu. Vloge morajo starši vložiti do roka, ki bo objavljen na roditeljskem sestanku za šolo v naravi. Obravnavane bodo le pravočasno prispele vloge.

Med dejavnosti, ki jih bo med letom izvajala šola, sodijo tudi naravoslovni, kulturni, športni in tehniški dnevi, ki so sestavni del predmetnika in so za učence OBVEZNI.

● Ekskurzije 

RAZRED

ČAS

SMER EKSKURZIJE

9.

maj 2018

Posočje

7. – 9.

februar 2018

Barcelona

6.

junij 2018

Vrba – Bled – Blejski Vintgar – Slap Savica

7.

6. 10. 2017

Postojnska jama – Predjamski grad – Rakov Škocjan – Cerkniško jezero

8.

junij 2018

Primorska pokrajina

● Naravoslovni dnevi

RAZRED

VSEBINA

ČAS

 1.

Skrb za zdravje

po dogovoru z ZD

Zdrava šola

november

V živalskem vrtu

junij

*2.

Zdrava šola

november

Vrtnarija

marec

 3.

Skrb za zdravje

po dogovoru z ZD

Zdrava šola

november

Kostanjeviška jama

junij

*4.

Zdrava šola

november

Eko dan

april

*5.

Eko dan

april

 6.  

Skrb za zdravje

po dogovoru z ZD

Topliško jabolko in obisk ekološke kmetije

oktober

Zdrava šola

november

*7.

Zdrava šola

november

 8.

Skrb za zdravje

po dogovoru z ZD

Arboretum Volčji Potok

5. 10. 2017

Zdrava šola

november

 9.

Zdrava šola

november

Mikrobiologija in biotehnologija

februar

Močeril, merjenja

maj

* Učenci 2. in 4. razreda bodo vsebino enega, učenci 5. in 7. razreda pa vsebino dveh naravoslovnih dni realizirali v letni šoli v naravi oziroma v CŠOD.

● Kulturni dnevi

RAZRED

VSEBINA

ČAS

1.

Sprejem šolskih novincev

september

Ogled predstave in obisk kulturne ustanove

glede na ponudbo gledališča

S kulturo na počitnice

junij

Ogled predstav, ki jih organizira šola po urah

vse leto

2.

Abecedna hiša

november

Ogled predstave in obisk kulturne ustanove

glede na ponudbo gledališča

Kulturna dediščina Bele krajine

junij

Ogledi predstav, ki jih organizira šola po urah

vse leto

3.

Igrajmo se gledališče

februar

Ogled predstave in obisk kulturne ustanove

glede na ponudbo gledališča

Muzej domače obrti in Župančičeva rojstna hiša

maj

Jurjevanje

junij

4.

Ogled predstave in starega mestnega jedra

glede na ponudbo gledališča

Pikin festival v Velenju

september

Pravljica

januar

5.

Ogled predstave in starega mestnega jedra

glede na ponudbo gledališča

Obisk Belokranjskega muzeja in Vinske kleti v Metliki

maj

Ogled predstav, ki jih organizira šola po urah

vse leto

6.

Ogled predstave in obisk galerije

glede na ponudbo gledališča

Krajinski park Lahinja in Kolpa

junij

Ogled predstav, ki jih organizira šola po urah

vse leto

*7.

Ogled predstave in mesta

glede na ponudbo gledališča

Ogled predstav, ki jih organizira šola po urah

vse leto

8.

Ogled predstave in obisk šole na Radovici

glede na ponudbo gledališča

Belokranjsko ljudsko izročilo

april

Ogled predstav, ki jih organizira šola po urah

vse leto

9.

Ogled predstave in obisk šole na Radovici

glede na ponudbo gledališča

Valeta

junij

Ogled predstav, ki jih organizira šola po urah

vse leto

* Učenci 7. razreda bodo vsebino enega kulturnega dne realizirali v CŠOD.

● Tehniški dnevi

RAZRED

VSEBINA

ČAS

  1.

Igrajmo se z miško /računalniški program/

oktober

Peka kruha

marec

Eko dan

april

*2.

Eko dan

december

Čebelica leti z neba

junij

 3.

Vozila iz odpadnih gradiv

november

Novoletne ustvarjalne delavnice

december

Eko dan

april

*4.

Elektrika – električni krog

februar

Ponovno uporabljena odpadna embalaža

marec

 5.

Kolo in poligon

oktober

Izkoriščanje vetra

januar

Toplota in shranjevanje

marec

Raba preprostih naprav

junij

 6.

Internetna varnost in izdelava elektronskih prosojnic 1

september

Gradivo – les

november

Eko dan

april

Industrijska proizvodnja

maj

*7.

Življenje v srednjem veku

marec

Eko dan

april

Računalniška obdelava podatkov in geom. telesa

junij

8.

Internetna varnost in ŠC Novo mesto s programi

september

Merjenje ploščine

januar

Eksperimentiranja

marec

Eko dan – Odsluženo steklo

april

 9.

Srednja šola Črnomelj

9. 10. 2017

Okrogla telesa

marec

Od ideje do izdelka - valeta

april

Scenska predstavitev - valeta

junij

* Učenci 4. razreda bodo vsebino dveh, učenci 2. in 7. razreda pa vsebino enega tehniškega dneva realizirali v CŠOD.

● Športni dnevi

Prva in druga triada:

RAZRED

VSEBINA

ČAS

1.

Pohod in orientacija

september

Sankanje in igre na snegu

januar

Športne igre, atletika

april

Pohod

maj

Plavanje

junij

*2.

Sankanje in igre na snegu

januar-februar

Atletika

april

Pohod

maj

Plavanje

junij

3.

Plavanje

september

Pohod

september

Sankanje

januar – februar

Atletika

april

Pohod

maj

*4.

Sankanje in igre na snegu

januar

Pohod

maj

Plavanje

junij

*5.

Pohod

september

Sankanje in smučanje

januar

Pohod

maj

6.

Raft, aerobika, fitnes

september

Plavanje v Dolenjskih Toplicah (preverjanje)

september ali junij

Smučanje, sankanje, pohod

januar

Atletika (preverjanje za ŠVK), športne igre

april

Pohod

maj

* Učenci 2. in 4. razreda bodo vsebino enega, učenci 5. razreda pa vsebino dveh športnih dni realizirali v letni šoli v naravi oziroma v CŠOD.

Tretja triada:

RAZRED

VSEBINA

ČAS

*7.

Rafting, aerobika, fitnes

september

Atletika (preverjanje za ŠVK), športne igre

april

Pohod

maj

Plavanje v Dolenjskih Toplicah

junij

 8.

Raft, aerobika, fitnes

september

Smučanje, sankanje

januar 

Atletika (preverjanje za ŠVK), športne igre

april

Pohod

maj

Plavanje v Dolenjskih Toplicah

junij

9.

Rafting, aerobika, fitnes

september

Smučanje, sankanje, pohod

januar

Ogled športne prireditve

marec

Atletika (preverjanje za ŠVK), športne igre

april

Pohod

maj