OŠ Mirana Jarca Črnomelj

Rokovnik za vpis v srednje šole za šolsko leto 2018 / 2019

Rokovnik za vpis v srednje šole za šolsko leto 2018 / 2019

IZBOR POMEMBNEJŠIH DATUMOV:

Datum

Aktivnost

à 22.1.2018

Objava RAZPISA za vpis v srednje šole

9.2.2018

10.2.2018

INFORMATIVNI DNEVI NA SREDNJIH ŠOLAH IN V DIJAŠKIH DOMOVIH V SLOVENIJI

à 5.3.2018

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)

Med 12.3.2018 in 24.3.2018

Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)

à 29.3.2018

Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)

APRIL

à 5.4.2018

Oddaja PRIJAVNICE za vpis v srednjo šolo 2018/19

10.4.2018 do 16. ure

Javna objava številčnega stanja prijav za vpis na posameznih srednjih šolah na Internetu

à 20.4.2018

Javna objava sprememb obsega vpisa (zmanjšanja) in stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2018/19 (internet)

à 25.4.2018

Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole za šol. leto 2018/19

à 31.5.2018

Obveščanje OŠ in SŠ o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest v SŠ za šolsko leto 2018/19

JAVNA OBJAVA ŠOL, KI BODO OMEJILE VPIS - Internet

à 6.6.2018

Obveščanje učencev o omejitvah vpisa

15.6.2018

Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda

med 19. in 22. 6.2018

(do 14. ure)

Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol). Učenci prijavljeni na šolah brez omejitve bodo ob oddaji dokumentacije vpisani. Učenci na šolah z omejitvijo vpisa, pa gredo v izbirni postopek.

à 22.6.2018

(do 15. ure)

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv. Učenci, ki bodo izbrani v 1. krogu, se bodo vpisali, ostali pa gredo v 2. krog izbora.

à 22.6.2018

( do 16. ure)

Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na Internetu

à 27.6.2018

(do 11. ure)

Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka

29.6.2018 do 9. ure

Izvedba in posredovanje podatkov o rezultatih 2. kroga izbirnega postopka srednjim šolam

29.6.2018

(do 15. ure)

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

à 5.7.2018

(do 14. ure)

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

6.7.2018 do 15. ure

Objava srednjih šol, ki imajo še prosta mesta ( na Internetu ) za učence, ki se niso uspeli vpisati v prvem ali drugem krogu izbirnega postopka. Objava prostih mest za vpis.

à 31.08.2018

Vpis učencev na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

Pojasnila:à 29.3.2018 (pomeni najkasneje do navedenega datuma, oziroma vključno z datumom)

Pripravila pedagoginja: TATJANA PAŠIČ           

 

hojte z nami v kolo

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju
Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.