OŠ Mirana Jarca Črnomelj

Šola v naravi in CŠOD

 

DEJAVNOST

RAZRED

ČAS IZVEDBE

KRAJ

Plavalni tečaj

3.

   sep. – okt. 2017

Dolenjske Toplice

Šola v naravi

5.

   junij 2018

Nerezine

CŠOD

2.

11. – 13. 9. 2017

Dom Lipa

CŠOD

4.

  7. – 10. 11. 2017

Dom Fara

CŠOD

7.

28. 5. – 1. 6. 2018

Dom Soča

 

Šola v naravi in bivanje učencev v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti je šola življenja, kjer se poleg učenja krepijo tudi medsebojni odnosi, učenci se učijo sobivanja v skupini. Pridobijo si izkušnje, ki jim v življenju veliko pomenijo. Starši, omogočite jim to.

Za učence, ki se teh dejavnosti ne udeležijo, so organizirane OBVEZNE dejavnosti v šoli.

Starši, ki menijo, da bodo težko plačali bivanje otroka v šoli v naravi, morajo pri šolski svetovalni delavki vložiti pisno vlogo, na osnovi katere bodo odločali o upravičenosti do regresa. 

Subvencionira se samo šola v naravi v 5. razredu. Vloge morajo starši vložiti do roka, ki bo objavljen na roditeljskem sestanku za šolo v naravi. Obravnavane bodo le pravočasno prispele vloge.