OŠ Mirana Jarca Črnomelj

IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Spoštovani!

Poleg obveznih predmetov po predmetniku v zadnjem triletju so za učence obvezni tudi izbirni predmeti, ki jih izberete vi. Izbor morate opraviti do petka, 21. aprila 2017.

Po sedaj veljavni zakonodaji si učenec tretje triade mora izbrati dve uri izbirnega predmeta tedensko, lahko pa izbere tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Soglasje o izbiri podpišejo starši in ga vrnejo šoli v dogovorjenem roku, ki je naveden na izbirnem listu, ki ga prejme vsak učenec.

Predstavljamo vam 24 izbirnih predmetov. Kateri izbirni predmeti se bodo izvajali v šolskem letu 2017/18 je odvisno od števila prijav. Vsi predmeti, ki si jih boste izbrali so za vas obvezni in se ocenjujejo z oceno od 1 do 5.

hojte z nami v kolo

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju
Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.