OŠ Mirana Jarca Črnomelj

Tradicionalni slovenski zajtrk

TRADICIONALNI ZAJTRK – vseslovenski projekt in OŠ Mirana Jarca je vključena v projekt že vrsto let. Z željo vzpostavitve tako imenovanih kratkih verig so živila iz domačega lokalnega okolja.
Dolgoročni cilj je vplivati na izboljšanje odnosa:

  • do hrane
  • do pridelave hrane
  • do varovanja okolja
  • do varovanja zdravja populacije

Projektu na ta dan posvetimo eno šolsko uro.
Teme razgovora:

  • ALI BI IMELI HRANO, ČE NE BI BILO KMETIJSTVA, HRANA NE ZRASTE NA TRGOVSKIH POLICAH  (1. triada)
  • POMEN ČEBEL ZA KMETIJSTVO, ZAKAJ JE MED PRIMERNEJŠI ZA UPORABO KOT SLADKOR (2. triada)
  • UŽIVAJMO LOKALNO PRIDELANO HRANO, KAKO NASTANEJO ŽIVILA ZA ZAJTRK (3. triada)

K sodelovanju povabimo čebelarske svetovalce.

 

 

 

tradicionalni zajtrk