OŠ Mirana Jarca Črnomelj

Mega kviz

mega-kviz

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in z Narodnim muzejem Slovenije.

Glavna cilja kviza sta spoznavanje kulturne dediščine in spodbujanje sodobnih pismenosti. Projekt poteka v šolskem letu, od oktobra do maja, učence k reševanju spodbujajo splošne in šolske knjižnice po Sloveniji. Kviz je primeren predvsem za učence drugega in tretjega triletja osnovne šole.

Vsak cikel kviza vsebuje pet sklopov. Posamezni sklop obsega vprašalnik (tudi v pdf obliki, primerni za tisk), obsežnejše gradivo o predstavljeni temi (»Vse o ...«) in vrsto spodbud za nadaljnje raziskovanje (Radovednež) ter potepanje (Potepuh), opremljen pa je tudi s slikovnim in videogradivom in vrsto e-povezav.

Letošnji cikel je posvečen obdobju železne dobe. Vanj so uvrščeni naslednji vsebinski sklopi:

1. Železo in železna doba
2. Življenje v železni dobi
3. Trgovina, darila in izmenjave
4. Situlska umetnost
5. Raziskave železne dobe v Sloveniji

MEGA kviz lahko od 14. oktobra 2015 rešujete v celoti.

V začetku junija 2016 pripravijo končno MEGA žrebanje za reševalce kviza.

Povezava na kviz:

http://www.megakviz.si/