OŠ Mirana Jarca Črnomelj

Govorilne ure

Govorilne ure

Popoldanske govorilne ure za starše in učence bodo vsak tretji četrtek v mesecu:
- za učence od 1. do 5. razreda od 16.00 do 17.00,
- za učence od 6. do 9. razreda od 17.00 do 18.00.
Vsak učitelj bo imel enkrat mesečno tudi dopoldansko govorilno uro. O razporedu le-teh boste obveščeni na prvem oddelčnem roditeljskem sestanku v septembru. Razpored bo objavljen tudi na oglasni deski in spletni strani šole.

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE ZA STARŠE V ŠOLSKEM LETU 2017/18